O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
poslovni prostor
O nama
kontakt

 

 home


Privredno društvo Q-EXPERT d.o.o. je osnovano 13.12.1995. godine sa namerom i opredeljenjem da bude vodeća konsultantska organizacija u regionu u oblasti projektovanja, uspostavljanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO/IEC 27001, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO 50001, ISO/IEC Guide 65, CE mark, PAS 99, itd.

* * *

Novosti

Obuke u oktobru, Nova knjiga i Paketi modela dokumenata

 1. Seminar Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja.
  Datum održavanja: 23-24. oktobar 2017.
  Download Program – Seminar ISO 9001:2015
  Download Prijava ucesca – Seminar ISO 9001:2015

 2. Kurs za interne proveravače (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 27001, HACCP, ISO 13485 i drugi standardi).
  Datum održavanja: 25-26. oktobar 2017.
  Download Kurs za interne proveravace
  Download Kurs za interne proveravace

 3. Seminar Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015, sa praktičnim primerom izrade procedure.
  Datum održavanja: 30. oktobar 2017.
  Download Program – Seminar ISO 14001:2015
  Download Prijava ucesca – Seminar ISO 14001:2015

 4. Izašla je iz štampe najnovija knjiga prof. dr Nikole Vujanovića Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015“)

 5. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“)

 6. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“)

 7. Knjiga Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
  (Detalji na folderu „Publikacije“)
Broj poseta