O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / konsultantske usluge


KONSULTANTSKE USLUGE

Privredno društvo Q-EXPERT d.o.o. pruža kompletne konsultantske usluge i pomoć u primeni sistema menadžmenta prema zahtevima sledećih međunarodnih standarda i specifikacija:

 1. ISO 9001 ’’Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi’’
 2. ISO 14001 ’’Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za primenu’’
 3. OHSAS 18001 ’’Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi’’
 4. ISO 22000 ’’Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane’’
 5. HACCP prema zahtevima Codex Alimentarius
 6. ISO/IEC 17025 ’’Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje’’
 7. ISO/IEC 17020 ’’Opšti kriterijumi za rad različitih vrsta tela koja obavljaju kontrolisanje’’
 8. ISO/TS 16949 ’’Sistemi menadžmenta kvalitetom – Posebni zahtevi za primenu ISO 9001 za proizvođače automobila i rezervni delova’’
 9. ISO 13485 ’’Medicinski uređaji – Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi za svrhe regulative’’
 10. ISO/IEC Uputstvo 65 ’’Opšti zahtevi za organizacije koje sprovode sisteme sertifikacije proizvoda’’
 11. ISO/IEC 27001 ’’Informacione tehnologije – Tehnike sigurnosti – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija – Zahtevi’’
 12. ISO/IEC 20000 ’’Menadžment IT uslugama – Zahtevi’’
 13. ISO/IEC 20000 ''ISO 50001 ’’Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za primenu’’''
 14. ISO 50001, ’’Sistemi menadžmenta energijom – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje’’
 15. CE znaci za proizvode koji su regulisani Evropski direktivama
 16. Standardi za specijalizovane delatnosti:
  1. Pomorstvo: STCW – Standards of Training, Certification and Watchkeeping
  2. Vazduhoplovstvo: JAR – Joint Aviation Requirements
 17. Reinženjering i poboljšavanje postojećih sistema menadžmenta

* * *

 

 Nova knjiga i Paketi modela dokumenata


o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta