O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
kontakt

 

 home

Najnovije!

Paket modela dokumenata
prema zahtevima standarda
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Upravo je završen paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 (pogledajte detalje na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018“).

Nove niže cene paketa modela dokumenata:

  1. Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“
  2. Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“

Planirane obuke u maju 2020

    U maju 2020. godine planiramo da organizujemo sledeće događaje u hotelu PALAS u Beogradu (programi i tačni termini biće naknadno utvrđeni):

  1. Seminar MENADŽER IMS za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

  2. Kurs za interne proveravače (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485 i drugi standardi).

  3. Seminar Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001, sa praktičnim primerom izrade izveštaja o istraživanju incidenata.

  4. Lean Six Sigma - Osnovni principi.
Broj poseta