O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 



home / osnovne delatnosti


1. Pružanje konsultantskih usluga u oblasti projektovanja, uspostavljanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 15189, ISO/IEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 13485, ISO/IEC Uputstvo 65, Evropske direktive (CE znak), itd.

2. Specijalizovana obuka u oblasti pružanja konsultantskih usluga (kursevi za interne provere sistema menadžmenta, kurs za dokumentovanje sistema menadžmenta, kursevi za rukovodstvo i zaposlene, seminari iz oblasti pružanja konsultantskih usluga).

* * *

 

 



Nova knjiga i Paketi modela dokumenata






o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta