O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / obuka


BROJ UČESNIKA NA OBUKAMA

Na dan 23.01.2018. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT d.o.o. prošlo je 17.118 učesnika:

  1. Na javnim kursevima i seminarima: 7.057 učesnikа.
  2. Na internim kursevima i seminarima: 10.061 učesnik.

Od ukupnog broja 17.118, na kursu za interne proveravače je bilo 3.490 učesnika iz 474 organizacije:

  1. Na javnim kursevima iz 339 organizacija.
  2. Na internim kursevima iz 135 organizacija.

FOTOGRAFIJE SA NEKIH OBUKA

1. Dom učenika srednjih škola Kragujevac – „Upoznavanje zaposlenih sa standardom ISO 9001:2015“ (06.11.2017.)

2. „Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja“, Beograd, hotel PALAS (23-24.10.2017.)

3. Beograd, hotel PALAS – „Kurs za interne proveravače (ISO 9001 i drugi standardi)“(25-26.10.2017.)

4. „Prikaz i tumačenje standarda ISO 14001:2015, sa praktičnim primerom izrade procedure“, Beograd, hotel PALAS (30.10.2017.)

5. LMB Soft, Niš – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016“ (13-14.10.2017.)

6. Sigma Systems, Niš i Europatc, Niš – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016“ (02-03.09.2017.)

7. Crnogorski ženski lobi – Konsultacije, Podgorica (11.07.2017.)

8. Televizija Crne Gore – Intervju (10.09.2016.)

* * *

 Nova knjiga i Paketi modela dokumenata


o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta