O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / obuka


BROJ UČESNIKA NA OBUKAMA

Na dan 7. 6. 2018. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT d.o.o. prošlo je 17.399 učesnika:

 1. Na javnim kursevima i seminarima: 7.109 učesnikа.
 2. Na internim kursevima i seminarima: 10.290 učesnika.

Od ukupnog broja 17.399, na kursu za interne proveravače je bilo 3.587 učesnika iz 486 organizacija:

 1. Na javnim kursevima iz 350 organizacija.
 2. Na internim kursevima iz 136 organizacija.

FOTOGRAFIJE SA NEKIH OBUKA

1. Nedelja kvaliteta 2018., Privredna komora Srbije – „Razumevanje i utvrđivanje konteksta organizacije u praktičnom radu“.

2. Vojnotehnički institut – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 27001“ (22-23.01.2018.)

3. „Kurs za interne proveravače (ISO 9001 i drugi standardi)“, Beograd, hotel PALAS (21-22. 5. 2018.)

4. „Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, sa praktičnim primerima izrade novih procedura i studijom slučaja“

5. Dom učenika srednjih škola Kragujevac – „Upoznavanje zaposlenih sa standardom ISO 9001:2015“ (06.11.2017.)

6. LMB Soft, Niš – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016“ (13-14.10.2017.)

7. Sigma Systems, Niš i Europatc, Niš – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015 i ISO 13485:2016“ (02-03.09.2017.)

* * *

 Obuke u oktobru 2018

  U oktobru 2018. godine planiramo da organizujemo sledeće događaje u hotelu PALAS u Beogradu (programi će biti naknadno objavljeni):

 1. MENADŽER za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018).
  Datum održavanja: 22-24. 10. 2018.

 2. Kurs za interne proveravače proveravače (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485 i drugi standardi).
  Datum održavanja: 25-26. 10. 2018.

Nova knjiga i Paketi modela dokumenata

 1. Naručite najnoviju knjigu prof. dr Nikole Vujanovića Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015“)

 2. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“)

 3. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“)

 4. Knjiga Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
  (Detalji na folderu „Publikacije“)

o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta