O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / obuka


BROJ UČESNIKA NA OBUKAMA

Na dan 26. 10. 2018. godine, kroz različite obuke Q-EXPERT d.o.o. prošlo je 17.529 učesnika:

 1. Na javnim kursevima i seminarima: 7.133 učesnikа.
 2. Na internim kursevima i seminarima: 10.396 učesnika.

Od ukupnog broja 17.529, na kursu za interne proveravače je bilo 3.624 učesnika iz 488 organizacija:

 1. Na javnim kursevima iz 352 organizacije.
 2. Na internim kursevima iz 136 organizacija.

FOTOGRAFIJE SA NEKIH OBUKA

1. FABRIKA BAKARNIH CEVI AD, Majdanpek – „Tumačenje standarda ISO 9001:2015 i smernice za prelaz sa standarda ISO 9001:2008 na standard ISO 9001:2015“ (16-17. 10. 2018.)

2. FABRIKA BAKARNIH CEVI AD, Majdanpek – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015“ (18-19. 10. 2018.).

3. „MENADŽER IMS za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)“, Beograd, hotel PALAS (22-24. 10. 2018.)

4. Kurs za interne proveravače (ISO 9001 i drugi standardi)“, Beograd, hotel PALAS (25-26. 10. 2018.)

5. Nedelja kvaliteta 2018., Privredna komora Srbije – „Razumevanje i utvrđivanje konteksta organizacije u praktičnom radu“.

6. Vojnotehnički institut – „Kurs za interne proveravače prema ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 27001“ (22-23.01.2018.)

* * *

 Nova knjiga i Paketi modela dokumenata

 1. Naručite najnoviju knjigu prof. dr Nikole Vujanovića Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 i prelaz sa ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015“)

 2. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015“)

 3. Paket modela dokumenata prema zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
  (Detalji na folderu „Paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015“)

 4. Knjiga Primena međunarodnih standarda za sisteme menadžmenta u organizacijama i ustanovama, sa modelima dokumenata (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 50001).
  (Detalji na folderu „Publikacije“)

Planirane obuke

  U maju 2019. godine planiramo da organizujemo sledeće događaje u hotelu PALAS u Beogradu (programi i tačni termini biće naknadno utvrđeni):

 1. MENADŽER IMS za kvalitet, životnu sredinu, bezbednost i zdravlje na radu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

 2. Kurs za interne proveravače (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 13485 i drugi standardi).

 3. Prikaz i tumačenje standarda ISO 45001, sa praktičnim primerom izrade izveštaja o istraživanju incidenata.

o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta