O nama
O nama
Nas cilj
O nama
Osnovne delatnosti
Konsultantske usluge
Obuka
knjiga
O nama
Obuka
O nama
Obuka
O nama
Sertifikovana organizacija
O nama
Reference
O nama
Konsultantski tim
O nama
Publikacije
O nama
kontakt

 

 home / reference


Mi imamo preko 270 uspešno sertifikovanih i akreditovanih korisnika, kao i veliki broj korisnika kod kojih je u toku rad na primeni nekog od sistema menadžmenta.

Nijedan od naših korisnika nije imao probleme prilikom sertifikacije/akreditacije i svi su uspešno dobili sertifikate/akreditacije.

* * *

Realizovani poslovi / Download PDF

Poslovi u toku / Download PDF

Obuke u organizacijama / Download PDF

 Nova knjiga i Paketi modela dokumenata


o nama |vizija, misija i politika | osnovne delatnosti | konsultantske usluge | obuka | Knjiga: Smernice za primenu standarda ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 | paket modela dokumenata ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 | organizacija | reference | organizacija | reference | konsultantski tim | publikacije | poslovni prostor | kontakt
Broj poseta